Algemene voorwaarden voor de Profitegel Webshop van De Ganck NV

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties die online met Profitegel (De Ganck NV.) worden gesloten. Gelieve deze zorgvuldig te lezen voordat U een bestelling plaatst. Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht. Bovendien worden alle geschillen tussen ons uitsluitend door de Belgische rechtbanken beslecht. Niets in deze algemene voorwaarden zal geacht worden uw wettelijke rechten aan te tasten.

Door gebruik te maken van deze webshop stemt U in met de algemene voorwaarden. Alle transacties met Profitegel (De Ganck NV.) zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

Met de ‘onderneming’,’wij’ of ‘ons/onze’ wordt steeds verwezen naar Profitegel (De Ganck NV.). Met de ‘klant’ wordt steeds verwezen naar de persoon of personen die bij de onderneming goederen aankopen of ermee instemmen om goederen aan te kopen. Elke verwijzing naar de webshop impliceert een verwijzing naar alle URL’s die eigendom zijn van Profitegel (De Ganck NV.).

 

1. Prijzen:

Alle prijzen zijn in euro. Ze zijn inclusief BTW volgens het geldende tarief, tenzij duidelijk anders wordt vermeld. Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

 

2. Bestellingen:

Om een product aan te kopen, dient U het product eerst toe te voegen aan uw winkelmandje. Indien U de gewenste producten aan uw winkelmandje hebt toegevoegd, kan U uw contactgegevens en facturatiegegevens invoeren. Daarna dient U ons de nodige gegevens te bezorgen voor de betaling van de producten. Indien wij alle voorafgaande gegevens hebben ontvangen, zult U een overzichtspagina krijgen. Als U deze aanvaardt, dan is uw aankoop definitief. De koopovereenkomst kan worden gesloten in de taal van de webshop waarin U koopt.

Wij aanvaarden zowel bestellingen via online transacties ( beveiligde server) als via voorafbetaling per overschrijving. Gelieve het gedeelte ‘Betalingen’ te lezen voor verdere informatie hierover. Alle transacties met krediet- en debetkaarten zijn onderworpen aan validatiecontroles en de goedkeuring door de uitgever van de kaart. Wij aanvaarden Bancontact/ Mister Cash. Indien de uitgever van uw kaart weigert in te stemmen met uw betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaardt of verwerkt.

Let op: minderjarigen ( onder 18j) mogen niet tot de aankoop overgaan, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd!

 

3. Levering:

Bestelde producten worden zo snel mogelijk geleverd of klaargezet volgens de gevraagde lveringswijze. Alle leveringskosten kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat U uw bestelling binnen de geraamde leveringstermijn ontvangt. De maximale leveringstermijn bedraagt 30 dagen, te rekenen vanaf de dag na uw bestelling. Alle goederen worden geleverd onder voorbehoud van hun beschikbaarheid. Promoties lopen steeds gedurende de aangegeven periode of zolang de voorraad strekt.

Indien we niet in staat zijn om uw goederen binnen de 30 dagen te leveren, brengen we U hiervan onmiddellijk op de hoogte en delen we U mee wat de verwachte leveringsdatum is. Als we niet in staat zijn om de goederen binnen de 30 dagen te leveren, kunt U de ongeleverd bestellingen/ producten annuleren op welk ogenblik nadat U van de laattijdige levering op de hoogte bent gesteld. Indien de betaling als is gebeurd, ontvangt U de volledige terugbetaling van het betreffende product of producten. Indien de door ons geleverde producten tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de producten die op de leverings bon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die U hebt besteld, dient U dit te melden en de artikelen naar ons terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen na hun ontvangst. Indien we een dergelijke kennisgeving niet ontvangen, wordt de klant geacht de producten te hebben aanvaard als zijnde bevredigend. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering en of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de producten waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

Goederen die door de koper zelf worden afgehaald, blijven 30 dagen ter beschikking, te rekenen vanaf de dag na uw bestelling. Alle bestellingen van goederen die binnen deze 30 dagen niet werden afgehaald, worden na deze termijn geannuleerd en opnieuw voor verkoop ter beschikking gesteld.

 

4. Retour:

We willen dat U volledig tevreden bent over elke aankoop bij Profitegel ( De Ganck NV.) en streven ernaar om U ten allen tijde uitstekende kwaliteit, waar voor uw geld en een prima service aan te bieden. Indien U een product wenst terug te sturen, gelieve dan de retouraanvraag in te dienen op info@profitegel.be met de duidelijke vermelding van de reden van retour en de verwijzing naar het originele aankoopdocument. Zowel de aanvraag als het terugsturen van de producten dient te gebeuren binnen de 14 kalenderdagen na de ontvangst van de producten. De producten dienen zich bij retour te bevinden in de originele verpakkingen en in uitstekende staat voor wederverkoop samen met een kopie van de originele leveringsbon.

Indien U een product wenst te retourneren omdat het beschadigd is, gelieve dan de gegevens te vermelden bij de retouraanvraag samen met een beschrijving van de beschadiging ( indien mogelijk een foto) en binnen de 14 kalenderdagen samen met het product in zijn originele verpakking naar ons terug te sturen. Wanneer dit aangewezen is, ruilen we het artikel of betalen we de volledige kostprijs terug. Ruilen kan enkel bij voldoende beschikbaarheid. De klant is verantwoordelijk voor de verzending van de producten.

 

5. Producten:

Alle producten worden alleen verkocht volgens de beschikbare hoeveelheden aangegeven in de webshop. Beschikbare hoeveelheden kunnen uit verschillende ‘tonaliteiten’ bestaan, dwz dat deze minieme afwijkingen kunnen hebben naar ’print’ en kleur. Bij bestelling aanvaard de klant deze kleine afwijkingen. De producten die op de webshop worden aangeboden zijn overstocks en/of einde reeksen die worden verkocht onder het op=op principe. Bijstellingen bij de fabrikanten kunnen in deze gevallen niet geplaatst worden.

 

6. Reglementering inzake on-line verkoop:

Conform de reglementering inzake on-line verkoop hebt U het recht om binnen de 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag na de leveringsdatum, elke bestelling te annuleren die U via de webshop hebt geplaatst met het oog op terugbetaling, op voorwaarde dat de goederen ongebruikt zijn, in dit geval ongeplaatst zijn.

Om een product te annuleren, kunt U ons een e-mail bericht sturen op info@profitegel.be waarin U ons uw klantennummer en het nummer van de bestelling meedeelt. U dient op redelijke wijze zorg te dragen voor de producten en alle originele verpakkingen te bewaren , en U mag de producten niet gebruiken. De producten moeten worden geretourneerd binnen de 14 kalenderdagen nadat U ons uw annuleringsbericht hebt toegestuurd. Ze kunnen worden geretourneerd naar ons algemeen magazijn ( zie contactgegevens). Alle producten worden op uw kosten geretourneerd. Wanneer het gaat om beschadigde of onjuiste producten, dan betalen we de kosten terug bij ontvangst van de producten. Indien we de artikelen in ongebruikte staat en in hun originele verpakking samen met alle toebehoren hebben ontvangen, ontvangt U de terugbetaling binnen de 30 dagen na uw annuleringsbericht.

 

7. Overmacht:

We zijn niet verantwoordelijk voor de niet-nakoming van onze verplichtingen indien dit het gevolg is van, of wordt veroorzaakt door arbeidsgeschillen of eender welk andere omstandigheden die redelijkerwijs buiten de controle van de onderneming vallen, zoals gevallen van overmacht, oproer en onlusten, overstroming, brand, staking, lock-out, problemen om vervoer te vinden en de uitvaardiging van wetten. Indien het wegens dergelijke omstandigheden voor de onderneming onmogelijk wordt om de bestelde producten binnen een redelijke tijdspanne geheel of gedeeltelijk te leveren, wordt de aansprakelijkheid van de klant beperkt tot de waarde van de reeds geleverde producten, vermeerderd met eender welke bijhorende leveringskosten.

 

8. Inhoud:

Alle informatie die op onze webshop opgenomen is of die op eender welk gedrukt materiaal van de onderneming te lezen is, wordt niet als dwingend beschouwd of als beste praktij erkend. Zij dient slechts te worden beschouwd als nuttig bijkomen advies naast andere erkende praktijkrichtlijnen. Alle informatie op onze webshop wordt regelmatig geüpdated.

 

9. Prijzen en drukfouten:

Wij controleren de prijzen en specificaties naar best vermogen. Hoewel we alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat ze correct zijn, aanvaarden we geen verantwoordelijkheid voor fouten en weglatingen. We behouden ons het recht voor om onze prijzen en specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

 

10. Eigendom van Goederen:

Alle aan de klant geleverde artikelen blijven eigendom van Profitegel (De Ganck NV.) tot de betaling van alle verschuldigde bedragen voor de betreffende producten door ons is ontvangen.

 

11. Vragen of klachten:

Alle vragen, klachten of opmerkingen kunnen worden verstuurd naar info@profitegel.be. We stellen alles in het werk om uw klacht binnen de 5 werkdagen na ontvangst te behandelen. Indien we uw klacht niet onmiddellijk kunnen oplossen, delen we U de vermoedelijke termijn mee en houden we U op de hoogte van elk onderzoek.

 

12. Veiligheid:

We stellen alles in het werk om de veiligheid van de gebruikers van onze online besteldiens maximaal te beschermen. We maken gebruik van de SSL-technologie ( Secure Socket Layer) om uw gegevens tijdens alle verkooptransacties met ons te beveiligen. Alle informatie die U verstrekt, wordt volledig versleuteld, zodat derde partijen ze niet kunnen lezen. -> nakijken en eventueel verder aanvullen met details over de beveiliging !!!

 

13. Contactgegevens:

Profitegel ( De Ganck NV.)
Rozenstraat 5
B – 9810 Nazareth-Eke
Info@profitegel.be
+32 (0) 490 457 267

 

14. Maatschappelijke Zetel:

De Ganck NV.
Hundelgemsesteenweg 288-290
B- 9820 Merelbeke
+32 (0)9 230 57 30
BTW: BE 0419 627 938,
ING: 390-0112146-69
VDK: 890-5740540-14
KBC: 445-1662741-31

 

15. Auteursrecht en kopierecht:

De inhoud van deze webshop en andere publicaties van Profitegel ( De Ganck NV.) zijn eigendom van De Ganck NV. en kunnen enkel gebruikt worden met de toestemming van de eigenaar. Reproductie is ten strengste verboden, tenzij met toestemming.

 

16. Klanten beoordelingen:

Deze regels beschrijven de voorwaarden voor de indiening of het gebruik van klantenbeoordelingen op onze webshop. De regels vormen een aanvulling bij de voorwaarden voor het gebruik van onze webshop en ons privacybeleid en gelden voor alle gebruikers van onze webshop.

Wanneer U een beoordeling indient, aanvaardt U alle voorwaarden van deze regels en stemt U toe om ze na te leven!

 

Wat zijn de algemene richtlijnen voor het schrijven van beoordelingen?

We vinden het belangrijk dat onze klanten alle informatie krijgen die ze nodig hebben om met kennis van zaken beslissingen te nemen over onze producten. Alle klanten die een product hebben gekocht, moedigen we aan om hun ervaringen met anderen te delen. We vragen echter wel om onderstaande eenvoudige richtlijnen te volgen:

De beoordeling moet:
 • Uw eerlijke mening weergeven, ongeacht of die positief of negatief is
 • Correct zijn voor wat de vermelde feiten betreft
 • Relevant zijn met de focus op de specifieke eigenschappen van een product en op uw ervaring hiermee
 • Beknopt zijn
Het is niet toegestaan dat:
 • Uw beoordeling obsceen, smakeloos, beledigend of hatelijk is
 • Uw beoordeling anderen belastert of provoceert
 • U zich uitgeeft voor iemand anders of een valse identiteit opgeeft
 • U de naam, contactgegevens of andere persoonsgegevens van een andere persoon vermeldt
 • Uw beoordeling publiciteits- of reclamemateriaal of links naar andere websites bevat
 • Uw beoordeling materiaal bevat dat door iemand anders werd aangemaakt of dat iemand anders rechten schaadt
 • Uw beoordeling details over prijzen of beschikbaarheid bevat
 • U commentaar levert op een andere klantenbeoordeling
 • Deze richtlijnen gelden voor elke klantenbeoordeling en moeten worden nageleefd naar letter en geest
 • We bepalen, volgens eigen goeddunken, of een klantenbeoordeling deze richtlijnen overtreedt.

 

Hoe kunnen wij uw klantenbeoordeling gebruiken?

U behoudt het copyright van een klantenbeoordeling die U indien op onze webshop.

Wanneer U een beoordeling indient:

 • Verleent U ons het recht om de inhoud van uw klantenbeoordeling vrij te gebruiken, aan te passen, te wijzigen, te reproduceren te publiceren en te verspreiden. Deze toelating is kosteloos en voor altijd en kan in sublicentie aan derden worden doorgegegen als we dat volgens eigen goeddunken beslissen
 • Verzekert U ons dat U de beoordeling zelf geschreven hebt, dat ze niet geheel of voor een groot gedeelte gekopieerd i uit ander materiaal en dat ze niet in strijd is met de bovenstaande richtlijnen
 • Doet U afstand van morele rechten of gelijkaardige rechten die U zou hebben in uw klantenbeoordeling in zoverre dit wettelijk toegestaan is. De rechten die U ons toestaat met betrekking tot eender welke klantenbeoordeling die U op onze webshop plaatst, impliceren ( zonder enige beperking) dat het ons vrij staat om deze beoordeling volledig of gedeeltelijk te publiceren, zelfs indien U van mening zou veranderen en ons zou verzoeken om ze te verwijderen, evenals om uw beoordeling te verwijderen of te bewerken, zelfs indien zij geen overtreding op onze richtlijnen inhoudt, en om ze te gebruiken in verband met de promotie of aankondiging van producten en diensten op onze webshop.

 

Wat bij schending van onze regels en richtlijnen?

We behouden ons het recht voor om een klantenbeoordeling volgens eigen goeddunken, te weigeren, te verwijderen of aan te passen, als we van oordeel zijn dat ze in strijd is met deze regels. We verwerpen uitdrukkelijk onze aansprakelijkheid voor elk verlies of elke schade die voorkomt uit het gebruik van de klantenbeoordelingen door eender welke persoon in strijd met deze regels.

Wanneer we van mening zijn dat er zich een schending van deze regels heeft voorgedaan, kunnen we naar goeddunken de actie ondernemen die we aangewezen vinden. Elk verzuim in de naleving van deze regels is een wezenlijke schending van de gebruiksvoorwaarden die U toelaten om onze webshop te gebruiken, en kan leiden tot één van onderstaande of alle acties:

 • Onmiddellijke, tijdelijke of permanente intrekking van uw recht om onze webshop te gebruiken
 • Onmiddellijke, tijdelijke of permanente verwijdering van klantenbeoordelingen die U al indiende op onze webshop
 • Waarschuwing aan uw adres
 • Juridische stappen tegen U tot terugbetaling van alle kosten ( met inbegrip van, maar niet beperkt tot, onze redelijke administratieve en juridische kosten) die uit de overtreding voortvloeien
 • Verdere juridische stappen tegen U
 • Overmaking van deze informatie aan rechtshandhavingsinstanties indien wij dit redelijkerwijs noodzakelijk achten of hier wettelijk toe verplicht zijn

Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af voor maatregelen die wij zouden moeten nemen als antwoord op overtredingen van deze regels. De maatregelen zijn niet beperkt tot bovenstaande lijst en het staat ons vrij om alle andere maatregelen te treffen die wij redelijkerwijs aangewezen achten.

 

Onze verantwoordelijkheid?

Klantenbeoordelingen of ander materiaal dat getoond wordt op onze webshop, worden geleverd zonder garanties, voorwaarden of waarborgen over de nauwkeurigheid ervan. In zoverre dit wettelijk toegestaan is, verwerpen wij uitdrukkelijk:

 • Alle bepalingen, waarborgen en andere voorwaarden die anders door de wet, het gewoonterecht of het equity-recht met zich kunnen worden meegebracht
 • Alle aansprakelijkheid voor verlies of schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, opgelopen door een gebruiker in verband met onze webshop of materiaal dat daarop geplaatst is, inclusief ( maar niet beperkt tot) verlies van inkomen, winst, gegevens of klanten.
 • Niets in deze regels belet het indienen van vorderingen tegen ons wegens door U geleden verlies of schade als gevolg van de niet naleving van deze regels door ons, en niets in deze regels sluit onze aansprakelijkheid uit in het geval van overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, noch onze aansprakelijkheid in geval van bedrieglijke voorstelling of verkeerde voorstelling van een fundamenteel element, noch eender welke andere aansprakelijkheid die op grond van het toepasselijk recht niet kan worden uitgesloten of beperkt

 

Klachten?

Als U een klacht wenst in te dienen over een klantenbeoordeling op onze webshop, stuur dan een mail naar info@profitegel.be.

 

17. Herroepingsrecht:

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop U of een door U aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet U ons Profitegel ( De Ganck NV.), Rozenstraat 5, 9810 Nazareth-Eke, info@profitegel.be via een ondubbelzinnige verklaring ( schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte te stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Gevolgen van de herroeping?

Als U de overeenkomst herroept, ontvangt U alle betalingen die U tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten ( met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen U terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee U de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij U uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zullen U voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met de terugbetaling tot wij de producten hebben teruggekregen, of U aangetoond hebt dat U de goederen heeft teruggezonden, al naargelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de producten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop U besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft meegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als U de producten terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Shopping cart

No products in the cart.