Webshop disclaimer

Deze webshop is eigendom van De Ganck Nv.

Contactgegevens:

Adres maatschappleijke zetel: Hundelgemsesteenweg 288-290, B-9820 Merelbeke
Telefoon: 0490 457 267
E-mail: info@profitegel.be
Ondernemingsnummer: BE 0419.627.938

Door de toegang tot en het gebruik van de webshop verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan De Ganck Nv. of rechthoudende derden.

 

Beperking van de aansprakelijkheid

De informatie op de webshop is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

De Ganck Nv. levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de webshop onbeschikbaar zou zijn, zal De Ganck Nv. de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

De Ganck Nv. kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op de webshop. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de webshop ter beschikking gesteld wordt, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de webshop (links inbegrepen) kan ten allen tijde zonder aankondging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. De Ganck Nv. geeft geen garanties voor de goede werking van de webshop en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on) beschikbaarheid van de webshop of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de webshop.

De Ganck Nv. kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzonder of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze webshop of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegegvens op het computersysteem, van apparatuur, programmetuur of andere van de gebruiker.

De webshop kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

De Ganck Nv. verklaart uidrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent – Dendermonde – Oudenaarde bevoegd.

Shopping cart

No products in the cart.